Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.


สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (
Mahidol University Press)

เป็นแหล่งรวมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ในรูปแบบหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีการแบ่งประเภทสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ

----------------------------------------------------------------------

สนใจสั่งซื้อหนังสือฉบับ Hard copy

แจ้งรายการหนังสือ และจำนวนเล่ม

พร้อม ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ในการจัดส่งได้ที่ :

Line : mupress

----------------------------------------------------------------------

วิดีโอประวัติการดำเนินงาน และบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)

0